حداقل قیمت امروز گوشت گرم مرغ مصرف کننده
5500 تومان

حداقل قیمت امروز گوشت گرم مرغ عمده
5300 تومان

قیمت امروز مرغ زنده
3650 تومان

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود ساعت : ۱۱:۱۶
انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی خراسان رضوی

لینک های مرتبط

سازمان دامپزشکی خراسان رضوی

نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی