دسته: آمار جوجه ریزی

آمار جوجه ریزی سال ۱۳۹۹

آمار جوجه ریزی

آمار جوجه ریزی سال ۱۳۹۹

ارسال شده توسط سلطان محمدي

ماه سهمیه جوجه ریزی استان جوجه ریزی با مجوز رسمی جمع کل جوجه ریزی تعداد مجوزهای صادر شده مشهد توضیحات فروردین         […]

بیشتر بخوانید

آمار جوجه ریزی

آمار جوجه ریزی سال ۱۳۹۹

ارسال شده توسط مدیر

ماه سهمیه جوجه ریزی استان خراسان رضوی جوجه ریزی با مجوز رسمی جوجه ریزی با احتساب ۱۰ % جمع کل جوجه ریزی توضیحات فروردین   […]

بیشتر بخوانید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به انجمن صنفی مرغداران گوشتی خراسان رضوی