نرخنامه کرایه حمل زنده

نرخنامه کرایه حمل زنده

ارسال شده توسط مدیر

نرخنامه کرایه حمل بار مرغ زنده


نام شهر خاور تک نام شهر خاور تک
مشهد ۱۲۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰ اسفراین ۳۰۰۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰۰
تربت حیدریه ۱۸۵۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰ جوین-چرو-برغمد ۲۷۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰
تربت جام ۱۸۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰ کلات ۲۶۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰۰
نیشابور ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ رشتخوار- کاشمر ۲۲۵۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰
فیروزه ۱۸۵۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ زوزن ۳۰۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰
سبزوار ۲۴۵۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰۰ فاروج ۲۱۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰
سد خرو داورزن و بسک ۲۷۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰ بجنورد ۳۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰
گناباد-کاخک ۲۷۵۰۰۰۰ ۴۴۵۰۰۰۰ درگز ۳۱۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰
خواف ۲۶۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰ طبس ۴۳۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰۰
قوچان ۱۹۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰ فردوس ۳۴۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰۰
بزنگان ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰ بردسکن ۲۶۵۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰۰
بیرجند ۴۸۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰۰ گرگان ۵۹۵۰۰۰۰ ۸۲۰۰۰۰۰
تایباد ۲۳۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ سرایان ۳۶۵۰۰۰۰ ۵۲۵۰۰۰۰
نشتیفان ۲۵۰۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰ صالح آباد ۲۳۵۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰
شیروان ۲۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ فیض آباد ۲۱۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰
قاین ۲۸۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ قلعه آقا حسن-مرغذا ۲۱۰۰۰۰۰ ۳۴۵۰۰۰۰
جغتای ۲۹۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰ نیل شهر ۱۸۵۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰
گنبد ۵۴۰۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰۰ مشهد-ریزه-بای ۲۴۵۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰
شاهرود ۴۳۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰۰ دولت آباد ۱۹۵۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰
کوه سرخ ۲۳۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰ مرندیز ۲۷۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰
گرمه جاجرم ۴۰۰۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰۰ بجستان ۲۸۵۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰
بشروییه ۳۸۰۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰ بشرویه ۳۹۰۰۰۰۰ ۵۷۵۰۰۰۰
رباط موسی آباد ۲۱۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ سرخس ۲۶۵۰۰۰۰ ۳۷۵۰۰۰۰
چناران ۱۴۵۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ خضری-دشت ۲۹۵۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰۰

 

 

 

 

  • تیر ۳۱, ۱۳۹۵

تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به انجمن صنفی مرغداران گوشتی خراسان رضوی
پیاده سازی و توسعه توسط 09370373877